Biography of Wiesje van Dam

Wiesje van Dam (1968) is a Frisian visual artist. She makes abstract geometric and optical works of art.

From 1991 to 2007 she was a primary school teacher. After that she developed further into an artist, self-taught. Studies: webdevelopment , journalism , woodworking.

The first works of art came from the wood, she slowly switched to painting and further developed her techniques. 

Her passion for sailing and nature are a source of inspiration for her artworks. The feeling of freedom is very important.

Her curiosity and sense of adventure give her the drive to create new original works of art. Self-developed techniques help to realize her many ideas. Her abstract art contains a lot of movement, color and playful expression.

Her art hangs in many living rooms in Europe and America!

Biografie van Wiesje van Dam

Wiesje van Dam (1968) is een Friese beeldend kunstenaar. Zij maakt abstract geometrische- en optische kunstwerken. Van 1991 tot 2007 was zij lerares in het basisonderwijs. Daarna heeft zij zich verder ontwikkeld tot kunstenaar, autodidact. Studies: webdevelopment, journalistiek, houtbewerking.

Vanuit het hout kwamen de eerste kunstwerken, langzaam is zij overgegaan op de schilderkunst en heeft zij daarin haar technieken verder ontwikkelt. 

Haar passie voor zeilen en de natuur zijn een inspiratiebron voor haar kunstwerken. Het gevoel van vrijheid is erg belangrijk.

Haar nieuwsgierigheid en gevoel voor avontuur geven haar de drive voor het maken van nieuwe originele kunstwerken. Eigen ontwikkelde technieken helpen om haar vele ideeen te verwezenlijken. Haar abstracte kunst bevat veel beweging, kleur en speelse expressie.

Haar kunst hangt in vele huiskamers in Europa en Amerika!